Vyr. mokytoja Inga Kruopienė

Anglų kalbos kursas skirtas 11 klasės mokiniams.

Anglų kalbos kursas skirtas 12 klasės mokiniams.