M44071304 - Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Modulis skirtas elektrikų specialybės mokiniams

Modulis skirtas elektrikų specialybės mokiniams po 12 kl.

Modulis skirtas 3 kurso elektrikų specialybės mokiniams.

Skirtas elektrikams