M43071401 - Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programaM43071401 - Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa