T43071304 - Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai

Bendrieji elektrotechnikos ir elektronikos darbai bei silpnų srovių įrenginių įrengimas ir eksploatavimas, 10 mokymosi kreditų


Elektros įrenginių eksploatavimas, 20 mokymosi kreditų


Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos įrengimas ir eksploatavimas, prijungimo linijų ir elektros energijos apskaitos įrenginių montavimas ir eksploatavimas, 5 mokymosi kreditai


Skirstomojo tinklo 0,4–35 kV ir perdavimo tinklo 110-400 kV įtampos elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas, 10 mokymosi kreditų